Sekretesspolicy

Vi är angelägena om att skydda integriteten för dem som besöker vår webbplats. 

Vi ber dig notera att flytfiske.com kan sammanställa statistik och allmän information om webbplatsens besökare, t.ex. trafikmönster.

Besöksstatistiken innehåller inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer. Statistiken om besökarna på webbplatsen kommer till oss och ingen information lämnas vidare till tredje part. För att kunna svara på dina frågor ochslutföra beställningar eller medlemskap, kan det vara nödvändigt att fråga efter uppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. 

Om du beställer en produkt eller skickar mail till flytfiske.com kan vi behöva kontakta dig för att få ytterligare information som behövs för att bearbeta din förfrågan. 

Samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi kommer inte att vidarebefordra denna information till tredje part. 

Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i förekommande fall.